لحظه های دور از هم

عشق.دوست داشتن.عاشقانه

بزرگترین اشتباه ما این است :

گاهی‌ بعضی آدم‌ها رابسیار طولانی تر از چیزی که لیاقتش را دارند ،

در زندگی‌مان نگاه می‌داریم …

13250520391.jpg
تاريخ چهارشنبه نهم بهمن 1392سـاعت 22:44 نويسنده محیا✖

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند


امــا نه وقتی که در ميانشان هستی ، نـه !!!

آنجا که در ميان خاک خوابيدی ، “سنگِ تمام” را می گذارند و می روند …

775sinb5e_535[1].jpg

تاريخ دوشنبه نهم دی 1392سـاعت 18:50 نويسنده محیا✖

e2dfb6091b077851b87e4498a0b92b81-425[1].jpeg

تلخ است ، تلخ تلخ ، این زندگی


امــــــــا لبـــــــــــــــــــــــــ هایت


عجب تعادلی برقرار کـرده است


شیرین استـــــ ، شیرین شیرین


در برابر این زندگیـــــــــــــــــــــــ

تاريخ یکشنبه دهم آذر 1392سـاعت 19:33 نويسنده محیا✖

94990719633591425468[1].jpg

خدایا یادته....؟!

دستشو گرفتم آوردم پیشت....

گفتم : من فقط اینو میخوام....

گفتی : این کمه! بهتر از اینو برات گذاشتم کنار.....

پامو کوبیدم زمین و گفتم : همینو میخوام....

گفتی: آخه نمیشه!

قول اینو به یکی دیگه دادم....

تاريخ سه شنبه نهم مهر 1392سـاعت 16:22 نويسنده محیا✖

q993_fryjb8l1ke8lq2obipd[1].jpg

روسریت را درست ببند 

لباسهایت پوشیده باشد 
آرایش نکن 
حتی اگر راه دارد زیبا هم نباش 
دخترک پنهان کن خویش را 
این جا ایران است 
...در دانشگاه هزاران خواستگار داری دخترک 
اما تنها خواستار یک شبند 
در خیابان هزاران راننده ی شخصی داری 
اما مقصد همه مکان خالیست و بس 
کمی نگاه کن؟؟؟ 
در میان دوستانت برادرها داری 
باور میکنی؟؟؟ 
روی خوش نشان بده تا ببینی 
این برادران چگونه هم خوابت خواهند بود 
دخترک کمی راحت بگیری تمام نمراتت هم 20 میشود 
اگر آن دوست همخواب مثل برادر بود 
استاد هم میشود پدر 
دخترک روز به روز میترسی 
آزرده خاطر میشوی 
کمی که فکر کنی 
لرزه بر تنت مینشیند 
دخترک این جا چشمها گرسنه تر از معده ها هستند 
سیرآب شدن برای چشم ها خیالی باطل است 
از دید مردم اینجا 
اگر زشت باشی هرزه ای 
اگر زیبا فاحشه 
اگر اجتماعی برخورد کنی 
میگویند خراب است و 
اگر سرد باشی 
میگویند قیمتش بالاست 
دخترک اینجا زن بودن دل شیر میخواهد 
اینجا باید مرد باشی تا بخواهی زن باشی 
زن بودن یعنی زیبا بودن 
زیبا حرف زدن 
زیبا نگاه کردن 
زیبا خندیدن 
زیبا محبت کردن 
و 
زیبا وفادار ماندن 
چه کنم که اینجا تمام زیبا رویان را فاحشه میدانند 
ذهن آزرده ات پر است از 
صدای بوق و سوت و تکه کلام ها و نگاه های هوس ناک 
پر است از ترس از خانه بیرون آمدن 
ترس از اعتماد و تکیه به یک مرد 
زن که باشی 
اینجا که باشی 
فکرت میشود همین ها 
اینجا کشور من است 
همان کشوری که دینش اسلام است 
همان که مردمش در امنیت کامل هستند 
همان کشور که نامش ایران است 
آری اینجا ایران من است 
ایجا.... 
ایجا همان ویران من است
تاريخ جمعه پنجم مهر 1392سـاعت 10:40 نويسنده محیا✖

59229298560256678110[1].jpg

 

مــرد بـودن بـهـ تـعـداد زنـایـی کـهـ تـو بـغـلـت

خـوابـیـدن نـیـسـت !

مــرد بـودن زن رو بـهـ چـشـم عـروسـکــ رخـتـخـواب دیـدن نـیـسـت !

مــرد بـودن یـعـنـی رفـتـن زیـر بـار یـهـ کـوه تـعـهـد ...

مــرد بـودن یـعـنـی یـهـ دنـیـا غـیـرت و تـعـصـب ...


کـلـمـهـ ی "مـــَـــــــــرد" حــرمــت داره ...

بـا مـرد گـفـتـن بـهـ هـر نـامـرد ، ایـن کـلـمـهـ رو بـهـ نـجـاسـت

نـکـشـیـن ...

تاريخ چهارشنبه سوم مهر 1392سـاعت 19:9 نويسنده محیا✖

1341246664352864_large[1].jpg

زندگی زیباست
به زیبایی چشمان پف کرده از هق هق
شبانه
به
زیبایی بغض نفس گیر روزانه
...
به
زیبایی قلب تکه تکه شده از شکستن های بی
شمار
به
زیبایی نفسی ک از تنگی بالا نمی آید
...
به
زیبایی تمام شدن تدریجی من
...
آری
زندگی
زیباست...

تاريخ دوشنبه هجدهم شهریور 1392سـاعت 10:49 نويسنده محیا✖

%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%85%20%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%9f%d8%a8%d9%87%20%d8%af%d8%b1%da%a9...[1].jpg

 

نمیدانم دوستت دارم چه واژه عجیبیست

که هرکس میگوید، عاشق
تر میشود

و هرکه میشنود

بی تفاوت تر... 

 

تاريخ جمعه هشتم شهریور 1392سـاعت 22:58 نويسنده محیا✖

تنهایی ام را زیر دوش حمام میبرم...

بغضم را

میان شرشر آب داغ میترکانم

تا همه فکر کنند...

قرمزی چشمانم از دم کردن حمام است...

a3410be4021[1].jpg

تاريخ چهارشنبه ششم شهریور 1392سـاعت 22:13 نويسنده محیا✖

t2841_secrets2[1].jpg

 

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﻟﮑﻦ ، ﺩﻭ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺗﻮ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﻧﮓ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ

ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻏﺮﯾﺐ

ﯾﻌﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﺭوﻥ ﺑﺒﺎﺭﻩ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺩ ﺑﺎﺷﻪ ﺩﻟﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﮕﯿﺮﻩ ، ﺗﻨﮓ ﻧﺸﻪ ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺸﻪ


ﯾﻌﻨﯽ ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ


ﯾﻌﻨﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ ، ﺁﺭﺯﻭ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ، ﻫﺪﻓﻬﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ، ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺷﯿﺮﯾﻦﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﻮ …

 

 

 

تاريخ سه شنبه پنجم شهریور 1392سـاعت 22:31 نويسنده محیا✖

سـکـــــــه ی زنـدگـیم

شـیـــــــر نـدارد

امــــــــا

هـمـیـن خـطـی

کـه مـــــــرا بـه تــــــو

وصـــــــــــــــــل

نـگـه مـی دارد را

دوســـــــت دارمـــ ..

 

l0ve-4[1].jpg

تاريخ سه شنبه پنجم شهریور 1392سـاعت 10:12 نويسنده محیا✖

دلــگــیــرم از جـُـغــرافــیــا !

از فـاصـلـه ای که بـیـنِ مــَن و تــُـو ثـبـت کــرده !


یـک روز جـغـرافـیـا را بـه دار خـواهـم کـشـیـد . . .


بـیـرحـم تـریـن اسـت در زنـدگـی مـَـن !!!

1328634860_rade20paye20to20-20eshgh20-20ehsas[1].jpg

تاريخ سه شنبه پنجم شهریور 1392سـاعت 7:7 نويسنده محیا✖

47656058907273655284[1].jpg

 

زندگی معنای پیچیده ای ندارد...

                       همین که...

           "تو" کنارم باشی یعنی زندگی

تاريخ سه شنبه پنجم شهریور 1392سـاعت 6:37 نويسنده محیا✖

نمـےـבآنـــґ مـےـבآنــے یــ ـــآ نـﮧ … ؟!


لـحظـﮧ ے تـولـב مــَטּ بــﮧ همـــــآטּ ثآنیـﮧ اے بـرمـےگـرבב …


کــﮧ تـو بـرآے اولیـטּ بـآر بــﮧ مــטּ گفتـے …


בوسـتـتــــ ـ בآرґ

تاريخ دوشنبه چهارم شهریور 1392سـاعت 17:43 نويسنده محیا✖

523273_204000076376125_376075745_n[1].jpg

حس میکنم دنیاخالیست!!!

مگر تو  چندنفربودی...؟؟؟

لعنتی دوست داشتنی...

تاريخ دوشنبه چهارم شهریور 1392سـاعت 17:14 نويسنده محیا✖

яima